Phấn phủ Perfect Dairy

219,000.00 

Phấn phủ bột Perfect Diary Weightless Soft-Velvet Blurring Loose Powder với khả năng kháng nước cao tránh cho việc nền bị trôi hoặc bị loang lổ

Phấn phủ Perfect dairy
Phấn phủ Perfect Dairy